Top ยป Member

Member

Takayanagi Lab. Member

Professor
Hiroshi Takayanagi [Profile]
Associate Professor
Takeshi Nitta
Assistant Professor
Noriko Komatsu
Hiroyuki Takaba
Project Assistant Professor
Masayuki Tsukasaki
Postdoctoral Fellow
Warunee Pluemsakunthai
Kotaro Matsuda
Research Fellow of JSPS
Ryunosuke Muro
Kyoko Hashimoto
Shizhao Zang
Research Assistant
Ayako Suematsu
Kaori Kusuhata
Sachiko Nitta
Koichi Kubo
Tokiko Tsubokawa
Kie Nagumo
Shanai Yin
Graduate Student
Minglu Yan (D4)
Hidenori Urabe (D4)
Qiao Gou (D3)
Nanami Mino (D3)
Masatsugu Komagamine (D3)
Takayuki Ono (D2)
Yutaro Ando (D2)
Takahiro Iguchi (D1)
Ayumi Itabashi (D1)
Rui Ling (D1)
Kazuki Nakamura (D1)
Yuimi Asai (M2)
Nayu Shimamoto (M1)
Undergraduate Student (MD-researcher program)
Yoshihiro Abe
Hiroto Iwaki
Ayami Ota
Riku Tashima
Ryosuke Yusa
Minato Hiroshima
Secretary
Ai Sasaki
Saki Takada
Shuko Yokota
Collaborator
Tatsuo Asano
Takuya Sugita
Wengiang Yin
Rayene Benlaribi

Donated Fund Laboratory of Osteoimmunology Member


Project Associate Professor
Kazuo Okamoto
Project Assistant Professor
Asuka Terashima